Етикет - феномен культури

Етикет є одним з яскраво виражених феноменів культури, який зачіпає всю гаму почуттів та емоцій людини, збагачує саме людське спілкування. Етикет заснований виключно на здоровому глузді та практичнiй суспільнiй доцільності. Він дозволяє людям орієнтуватися в повторюваних соціокультурних ситуаціях (вітання, знайомства, поведінку в громадських місцях і т.д.), відображає і загальний культурний рівень людей (освіченість, вихованість, конформізм).

Його найважливішою соціальною функцією є попередження конфліктних ситуацій в міжособистісному спілкуванні, де йому відводиться роль сильного превентивного засобу. Норми етикету допомагають людям знайти спільну мову, гідно поводитися в складних ситуаціях, в той час як відмова від його використання погіршує відносини між людьми, веде до людських драм.

Світський етикет XIX-го століття змінився в XX-му столітті радянським. Наприкінці того ж століття йому на зміну прийшов інший етикет, який, на жаль, формується не в традиційних рамках поведінки, а на манерах голлівудських кіногероїв. Прийнято вважати, що класичні системи етикету сформувалися в Англії та Франції.

На прийомах при дворі короля Франції Людовіка XIV (1638-1715 роки) гостям роздавали картки (буквально - етикетки) з викладом того, як вони повинні триматися. Однак саме поняття «етикет», як звід певних правил поведінки людей, зародилося набагато раніше.

Європу навряд чи можна назвати батьківщиною етикету. До наших днів дійшли пам'ятники культури Стародавнього Єгипту, Індії та Китаю з їх складною системою внутрішньопалацових відносин і дипломатичними церемоніями. Початок системи придворного церемоніалу в Європі було покладено в Древній Греції і до тонкощів розроблено в Стародавньому Римі протягом майже 800-річного існування держави.

Римлянин не мислив себе поза суспільством, і тому його все життя від дитинства до могили супроводжували церемоніали. Шлюб, народження і виховання дітей, богослужіння, ведення війни, підтримка миру - все регулювалося системою жорстко регламентованих правил та церемоній.

В той час, як у Стародавній Греції і Стародавньому Римі вже були розроблені численні й досить суворі правила палацового етикету, на територіях сучасних Англії, Франції, Німеччини та інших країн Європи в перші століття нової ери ще зустрічалися первісні звичаї, неуцтво, поклоніння грубій силі і обжерливість.

Розвиток етикету в країнах Європи пов'язаний з поширенням християнства, і складна процедура християнського богослужіння лягла в основу правил міжнародного світського етикету. Перший в історії звід правил європейського етикету вийшов у світ в Італії під назвою «Il Galateo, overo de'costume» («Правила хороших манер і компліментів», 1558). Автором його був священнослужитель Джованні делла Каза.


Популярнi статтi:
Поведiнка в транспортi - подорож машиною
Поведiнка в транспортi - подорож поїздом i автобусом
Чи готова дитина до походу
Темперамент - вроджене явище
Чи можна вплинути на темперамент